000 Oferta – Студія ОК

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У цьому Договорі публічної оферти (надалі – «Договір») терміни вживаються у в наступних значеннях:

акцепт – прийняття оферти відвідувачем сайту;

відвідувач сайту – особа, яка заходить на сайт;

оферта – пропозиція укласти електронний договір з урахуванням викладених умов;

сайт – інтернет-ресурс https://www.kalashnyk.com.ua/;

покупець – відвідувач сайту, який розмістив замовлення на сайті;

продавець – Калашник О.В., зареєстрована як фізична особа;

товар – психологічна, коучингова консультація, або участь в онлайн-навчачанні психологічної тематики;

учасник (користувач) сайту – відвідувач сайту, який зареєструвався на сайті з метою здійснення комунікації з іншими учасниками (користувачами) сайту, отримання розсилки, залишення коментарів тощо.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей договір є публічною пропозицією укласти електронний договір купівлі-продажу електронних цифрових товарів, за яким покупець сплачує за товар визначену на сайті грошову суму, продавець зобов’язується передати товар покупцеві шляхом направлення посилання на його завантаження на адресу електронної пошти покупця, а покупець приймаєтовар шляхом отримання електронного листа.

2.2. Цей Договір регламентується нормами діючого законодавства України, у тому числі, але не виключно, Главою 54 Цивільного кодексу України, Законом України «Про захист прав споживачів», Законом України «Про електронну комерцію».

2.3. Продавець вважає себе зобов’язаним у кожному випадку акцепту виконати умови цього Договору.

2.4. Покупець і продавець вважаються сторонами цього Договору.

3. ЦІНА ТОВАРУ

3.1. Ціна товару визначається на сторінці опису кожного товару. Продавець не має права вимагати у покупця доплати за товар, який вже було замовлено покупцем на умовах, зазначених на сайті на момент розміщення замовлення, якщо тільки цей Договір не було розірвано покупцем на підставі п. 12.2. цього Договору.

4. АКЦЕПТ (РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ)

4.1. Продавець зобов’язаний в описі товару надавати покупцеві необхідну і достовірну інформацію про товар.

4.2. Право покупця на огляд товару реалізується шляхом розміщення на сайті фотографій перших сторінок товару та коментаря до нього. З огляду на специфіку товару повний текст кожного товару (документа) не надається для прочитання на сайті.

4.3. Акцепт здійснюється розміщенням замовлення відвідувачем сайту. Вважається, що відвідувач сайту ознайомився з умовами цього Договору та прийняв їх, а також ознайомився з описом кожного замовленого товару.

4.4. У випадку помилкового акцепту порядок Покупець може:

а) не оплачувати замовлення, тим самим розриваючи укладений Договір через п’ять днів з дати його укладення;

б) звернутися до продавця електронною поштою з заявою про повернення коштів, якщо посилання на завантаження товару (товарів) ще не було надіслане (надіслані) покупцю. У такому випадку покупець зобов’язаний повернути кошти негайно, але не пізніше ніж протягом 1-го робочого дня;

в) звернутися до продавця з заявою про обмін товару (товарів), якщо помилковий акцепт було здійснено внаслідок невірного вибору товару. У такому випадку продавець може прийняти рішення про обмін товару (товарів) навіть у випадку, якщо посилання вже було (були) надіслане (надіслані) покупцю, або про частковий такий обмін, або про відмову у такому обміні.

4.5. Для акцепту достатньо зазначення покупцем адреси електронної пошти покупця, на яку продавець направляє посилання для завантаження товару (товарів). Зазначення покупцем інших своїх персональних даних (номера телефону, імені, прізвища, поштової адреси тощо) є необов’язковим та здійснюється покупцем на його власний розсуд.

4.6. Покупець може здійснити акцепт шляхом заповнення форми «Забронювати Участь».

5. ПЕРЕДАЧА ТОВАРУ

5.1. У випадку здійснення онлайн-оплати передача товару здійснюється автоматично та негайно у момент проведення оплати за розміщене замовлення.

5.2. Передача товару здійснюється шляхом надіслання покупцю на вказану ним адресу електронної пошти посилання на доступ до онлайн-навчання згідно з описом товару (замовлених товарів).

5.3. Товар вважається прийнятим покупцем, якщо продавець за допомогою програмних засобів надіслав на адресу електронної пошти, зазначеної покупцем, посилання на оступ до навчальних матеріалів.

5.4. Покупець не може посилатися на неотримання чи неприйняття товару у випадку, якщо ним було вказано невірно адресу електронної пошти, однак може звернутися до продавця з проханням виправити інформацію щодо електронної пошти покупця та/або надіслати товар на вірну адресу електронної пошти.

5.5. Покупець не може посилатися на неотримання чи неприйняття товару у випадку, якщо він не відкрив електронного листа та/або не скористався посиланням/посиланнями.

6. ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРУ, ЯКЩО ПОКУПЦЕМ ОБРАНО ОПЦІЮ ОФЛАЙН-ОПЛАТИ

6.1. У випадку, якщо покупцем обрано опцію офлайн-оплати, продавець протягом 1-го робочого дня направляє на електронну пошту покупця рахунок для оплати замовлення.

6.2. Рахунок, надісланий продавцем відповідно до пункту 6.1., дійсний протягом п’яти днів з дати розміщення замовлення покупцем.

6.3. У випадку, якщо покупцю потрібні оригінал рахунку та акта приймання-передачі цифрового товару (цифрових товарів), покупець повідомляє продавцю про таку потребу та надає інформацію про отримувача таких документів (найменування юридичної особи, код ЄДРПОУ, поштову адресу).

7. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

7.1. Продавець гарантує якість товару, що обумовлюється його розробкою професійним юристом (професійними юристами).

7.2. Протягом 14-ти днів з дати отримання покупцем посилання на доступ до товару  (товарів) покупець може вимагати безоплатного усунення недоліків товару або повернення коштів. У випадку надсилання заяви про повернення коштів покупець зобов’язаний описати виявлені недоліки, які не можуть бути усунуті та які стали причиною подання заяви про повернення коштів.

8. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Сторони зобов’язуються діяти добросовісно, ставитися один до одного з повагою та прагнути якнайкращим чином виконати свої обов’язки по Договору.

8.2. Продавець зобов’язується забезпечити актуальність (відповідність чинному законодавству) всіх товарів, які розміщені на сайті, а також зазначати дату їх розміщення на сайті або останнього поновлення.

8.3. У випадку отримання від покупця заяви про усунення недоліків протягом 14-ти днів з дати продавець зобов’язаний усунути недоліки, на які вказує покупець, протягом 1-го робочого дня.

8.4. У випадку, якщо побажання покупця, висловлені у заяві про усунення недоліків, є за своєю суттю побажаннями щодо адаптації документа до індивідуальних та нестандартних потреб покупця, продавець може запропонувати покупцю виконання такої послуги на платній основі, або повернути кошти.

8.5. Покупець зобов’язується використовувати товар для власних потреб та не може передавати його третім особам.

9. ПОРЯДОК ОБМІНУ ПОВІДОМЛЕННЯМИ ТА ІНФОРМАЦІЄЮ МІЖ СТОРОНАМИ

9.1. Сторони можуть обмінюватися повідомленнями та інформацією за допомогою електронної пошти, телефонного зв’язку (у тому числі смс-повідомлень, повідомлень у месенджерах Viber, WhatsApp, Telegram, а також за допомогою LivingChat на сайті продавця.

10. ОБРОБКА ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

10.1. Розміщуючи замовлення на сайті, покупець надає згоду на оброкупродавцем своїх персональних даних, що зазначаються ним при оформленні замовлення або заповнення форми «КУПИТИ В ОДИН КЛІК».

10.2. При оформленні замовлення покупець обов’язково зазначає адресу електронної пошти, а також опційно (необов’язково) може зазначити контактний номер телефону, прізвище, ім’я, адреса, місто, поштовий індекс.

10.3. При поданні покупцем заяви про повернення коштів покупець додатково надає банківські реквізити (номер банківської картки), на які продавець може перерахувати кошти.

10.4. Персональні дані покупця не можуть бути передані іншим особам (поширені) без згоди на це покупця, крім випадків, коли передача (поширення) персональних даних передбачені чинним законодавством.

11. ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

11.1. З огляду на специфіку товару, а саме нерелевантність його повернення для продавця та можливість використання його покупцем та подальшого «повернення» продавцю, особливої важливості набуває добросовісність сторін, передбачена п. 8.1. цього Договору.

11.2. Товар вважається «повернутим» продавцю у випадку надіслання покупцем заяви про повернення коштів.

11.3. Продавець зобов’язаний повернути покупцю кошти протягом трьох робочих днів з моменту отримання належно заповненої заяви про повернення коштів.

11.4. У випадку, якщо покупець звертається із заявою про повернення коштів без належного обґрунтування, або звертається з такими заявами неодноразово (більше одного разу), продавець може зробити висновок про зловживання покупцем його правами та відмовитися від подальших відносин з таким покупцем шляхом надсилання листа відповідного змісту на електронну пошту покупця.

12. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ

12.1. Цей Договір діє до повного виконання сторонами своїх зобов’язань за ним.

12.2. У випадку неоплати покупцем замовлення протягом п’яти робочих днів з дати розміщення замовлення вважається, що покупець розірвав договір в односторонньому порядку.

13. ІНШІ УМОВИ

13.1. Доставка товару (товарів) на електронну пошту покупця є безкоштовною.

13.2. Сторони не можуть передавати права та/або обов’язки за цим Договором третім особам без письмової згоди на те іншої сторони.

14. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

14.1. Адреса та реквізити Покупця:

Калашник Олена Вікторівна

Адреса електронної пошти: kalashnyk.coach@gmail.com
Адреса місцезнаходження: 07400, Київська область, м. Бровари, вул. Короленко 66,кв 77

14.2. Адреса та реквізити покупця зазначаються ним при оформленні замовлення на сайті та/або обміну повідомленнями з продавцем.